neděle 21. října 2012

Pohádkové putování Plumlovem

Plakátek v obchodě sliboval úžasné zážitky a tak jsem neváhala a přihlásila mě a Adámka na zmiňovaný výlet, pořádaný naším domečkem. Zprvu se zdálo, že ani nepojedeme, protože autobus byl plně obsazen. Ale zapsali si nás jako náhradníky a hned druhý den volali, že jedno místo se našlo a pokud mi nevadí mít Adámka cestou na klíně, tak můžeme jet.V sobotu odpoledne jsme se sešli s ostatními "účastníky zájezdu" a vyrazili autobusem do Mostkovic. Tady nás čekala procházka kolem Plumlovské přehrady, která je už několik let kvůli čištění a opravám vypuštěná. To znamená, že se nám naskytly poměrně nezvyklé pohledy do krajiny, která za čas bude vypadat úplně jinak.

Pod hrází

Vyhlídka na hráz (vodní plocha bývá za ní)
Cestu dětem zpříjemňovaly různé hry. A my dospělý fotili o stošest. Kupodivu téměř všichni jsme byli v těch místech poprvé. Ostuda, že? Zvláště, když se jedná o jedinou přehradu a jeden z mála veřejnosti přístupnýdh zámků na okrese. Ale proto jsme se přece také přihlásili!


Zdroj: http://kerria.pise.cz/26-pohadkove-putovani-plumlovem.html

Zdroj: http://kerria.pise.cz/26-pohadkove-putovani-plumlovem.html
Bohužel hráz je v rekonstrukci, proto jsme museli zahájit putování pod hrází a překonat obrovský kopec než jsme se napojili na cestu vedoucí kolem přehrady. Nad hrází se nám naskytly výhledy na hráz. Následovala první hra - prolézání okem z lana, při které děti utvořily kroužky a musely přesunout oko z lana kolem celého kruhu aniž by rozpojily ruce. Moc se u toho nasmály. Mezitím jedna z vedoucích připravila další hru - hledání lístečků, v následujícím úseku cesty roztrousila barevné lístečky, které děti podle družstev sbíraly. Hra byla obohacena tím, že na lístečcích byl napsán vzkaz, který potom děti měly přečíst.

Asi v půli cesty se nám naskytl výhled na "starou" hráz. Ta občas při nízkém stavu vody vystupuje nad hladinu i v době, kdy je v přehradě voda. Další část cesty nám zpříjemňovalo klíště, které se nenápadně přisávalo hned na toho a hned zas na onoho výletníka. Naštěstí krev nesálo, protože bylo dřevěné. Ale dětem se hra líbila.

Stará hráz (normálně pod vodou)

Po dalších pár metrech se začal objevovat v mezerách mezi stromy Plumlovský zámek. Když jsme vyšli z lesa vyloupl se před námi v celé své kráse. A po chvíli jsme došli až k Podhradskému rybníku nad nímž se Plumlovský zámek tyčí. Z tohoto místa jsou asi nejznámější obrázky Plumlovského zámku zrcadlícího se ve vodní hladině. Ani my jsme neodolali a fotili o stošest.

Zdroj: http://kerria.pise.cz/26-pohadkove-putovani-plumlovem.html
Odtud vedou k Zámku dvě cesty. Zvolili jsme tu hezčí, kolem rybníka nad nímž zapadalo slunce a po nějaké době došli až před zámeckou bránu. Hned za ní nás čekalo překvapení. Na nádvoří jsme se rázem ocitli ve středověku. Rytíř v brnění a hradní paní nám po přivítání sdělili, že na zámku se sice poklad skrývá, ale nedávná vichřice rozfoukala cestu po celém nádvoří. Děti se nadšeně vrhly do dalšího hledání různobarevných lístečků z nichž se snažily vyčíst, kde je poklad ukryt. Po chvíli už se všichni hrnuli ke skrýši, aby si "uloupili" kousek perníčku.
Kromě pokladu jsme měli na zámku přichystáno občerstvení - tedy čaj zdarma. Počasí sice bylo krásné, ale jelikož už sluníčko zapadlo za hory a z temných koutů už vylézal chlad. Horký čaj přišel všem k chuti. Mezitím se úplně setmělo. Nádvoří osvětlovaly především ohně. Mihotavá světýlka se začala postupně objevovat i v oknech zámku. To už pro nás přišla průvodkyně v jakémsi černém hábitu s lucernou v ruce.

Na prostranství před zámkem jsme se stali svědky nejstarší historie Plumlovského hradu, tzv. Starého Plumlova, jeho dobytí králem Janem Lucemburským a příslib dosavadního vlastníka (Friduše z Linavy), že hrad výměnou za svůj život zboří. Poté jsme se přesunuli na baštu a s tím i poněkud zpět v čase. Král Přemysl Otakar II. pasoval do rytířského stavu svého levobočka Mikuláše Opavského a k titulu mu daroval právě Plumlovské panství. Následovala prohlídka několika zámeckých místností osvětlených množstvím svící, v nichž se před námi odehrávala další "živá" historie zámku. Byli jsme při tom, když Mikuláš Opavský nastínil své manželce své plány na vybudování nového hradu Plumlov. V dalším dějství pak jeho syn prodává sídlo králi Janu Lucemburskému. Jan Lucemburský předal hrad pánům z Kravař. Přeskočili jsme skoro 150 let historie hradu a přesunuli se do doby, kdy Kravařové vymřeli po meči. Plumlov připadl Johance z Kravař, její manžel Heralt z Kunštátů panství zvelebil. Po nich se díky sňatku jejich dcery Lidmily dostal hrad do majetku Pernštejnů. Za vlády Pernštejnů byl hrad přebudován na zámek. Pernštejnové upadající Plumlovské panství pozvedli, zejména tím, že zajistili, aby bylo pokud možno nezávislé na dovozu zboží. Vybudovali hospodářský dvůr, sladovnu, pivovar, ovčín a sýpky. Z této doby také pochází pověst o Plumlovském pokladu, o níž jsme se dozvěděli z úst místních služtiček.

Mikuláš Opavský s manželkou nad plány nového hradu Plumlov

Jan Lucemburský

Johanka z Kravař

Bohužel, osvětlení nebylo příliš vhodné pro fotografování. Prohlídka skončila a my odcházeli plní dojmů. Dětem sice historie nic neříkala, ale forma, kterou jim byla předvedená se jim zamlouvala. Pokud se budete někdy potloukat kolem Plumlova v době, kdy budou probíhat noční prohlídky, určitě si to nenechte ujít. Stojí to za to!

Plumlov 20.10.2012

Zdroj: http://kerria.pise.cz/26-pohadkove-putovani-plumlovem.html


Zdroj: http://kerria.pise.cz/26-pohadkove-putovani-plumlovem.html


Zdroj: http://kerria.pise.cz/26-pohadkove-putovani-plumlovem.html


Zdroj: http://kerria.pise.cz/26-pohadkove-putovani-plumlovem.html


Zdroj: http://kerria.pise.cz/26-pohadkove-putovani-plumlovem.html


Zdroj: http://kerria.pise.cz/26-pohadkove-putovani-plumlovem.html


Zdroj: http://kerria.pise.cz/26-pohadkove-putovani-plumlovem.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...