úterý 19. února 2013

Křížek u Hané

Okolní krajina je doslova posetá různými kříži. Většina z nich si je podobná jako vejce vejci a když se na ně podíváme  blíž, zjistíme, že pochází ze stejného období a dokonce ze stejné dílny. Snad proto člověka zaujme skromný křížek (nebo spíš boží muka ?) v místě, kde silnice křižuje řeku Hanou. Člověka musí napadnout otázka: Proč tu asi stojí?
Když jsem se ptala, tak nikdo nevěděl. Snad prý kvůli velké vodě. Odpověď jsem dostala až o pár let později, když obec vydala svou první publikaci, v níž jsem našla povídku "Tři vody"

"Kulhavá" Mařka, sirotek, o němž nikdo nevěděl odkud se tu vzal ani její pravé jméno. Prý ji zapomněli pruští vojáci, když krajem táhli. Žila z milosti jiných, a aby ten žvanec nebyl jen tak zadarmo, hlídávala housata, kozy nebo malé děti.
Jednou se strhla veliká bouře a liják. Přišla z ničeho nic a stejně tak rychle odešla a vysvitlo sluníčko. Snad všechny děti z dědiny se seběhly k Hané, která byla po bouři plná kalné vody. Házely do proudu trsy trávy a klacíky a radostně výskaly, když je proud strhl a odnášel pryč. Vody v řece pomalu přibývalo. Pak se však přihnala skutečná velká voda. Bylo to, jako by někde proti proudu zdvihli stavidlo. Přišlo to tak náhle, že některé děti ani nestačili vyběhnout z vody. Mařka s malou Aničkou v náručí se pokouší vyškrábat na břeh, ale chromá noha jí uklouzla a obě zmizely ve vodě. Proud je unášel pryč. Lidé ze vsi, kteří mezitím přiběhli, se snažili pomoci dětem. Běželi po břehu za děvčaty. Kousek dál našli plačící Aničku. Zachránila se jako zázrakem. Ale Mařku už nikdy nikdo nespatřil ani u nás ani v okolních vsích.
Ještě ten rok se na břehu Hané objevil dřevěný sloup s obrázkem Panny Marie. Později (1859) byl nahrazen kamenným sloupem s křížkem a obrázkem Bohorodičky s Jezulátkem.
zkráceno
autorem povídky je Antonín Ošťádal
najdete ji v knize Mořice na Hané z r. 2005
nebo ve sborníku povídek Krajinou ječných klasů z r. 201
Zdroj: http://kerria.pise.cz/291-krizek-u-hane.htmlZdroj: http://kerria.pise.cz/291-krizek-u-hane.html

Dnes už nikdo nedokáže říct, jestli je ten příběh pravdivý, nebo není. Předával se z generace na generaci jen ústním podáním. A každá ta verze byla trošku jiná. Ale umístění křížku v těsném sousedství řeky, která se i dnes za velkých dešťů rozlévá na okolní pole, nenechá nikoho na pochybách o tom, že s řekou skutečně nějak souvisí.

Haná - normální stav

Mořice 5.2.2011

Haná 2.6.2010
 
Kulminace Hané 2.6.2010

Zdroj: http://kerria.pise.cz/291-krizek-u-hane.html

Zdroj: http://kerria.pise.cz/291-krizek-u-hane.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...