úterý 6. května 2014

Kostel, kterému všichni říkají kaplička

Dominantou a chloubou obce Mořice je kostel sv. Martina uprostřed návsi. Jen málokdo z místních však mluví o kostelu, tady se mu říká kaplička. Snad je to pozůstatek dob minulých, kdy majitelé panství - Pauláni z Vranovského kláštera - nechali vystavět kapli pro soukromé  pobožnosti dvou až tří kněží tohoto řádu, kteří zde bydleli na zámku a spravovali panství. Určitě mi všichni dáte za pravdu, že kostel je nádherná stavba. Však je také kulturní památkou 1. kategorie. Měl poměrně pohnutou historii a několikrát hrozilo, že o něj obec přijde.
Původní kaple byla postavena v letech 1703-1709, měla čtvercový půdorys s konkávními (dovnitř vydutými) rohy. V roce 1707 byla hotová hrubá stavba, chyběla jen střecha. Jenže z příkazu konzistoře byla stavba zakázána. Teprve po roce bylo opět povoleno pokračovat. Na Sv. Martina 10.11.1709 byla kaple vysvěcena. V letech 1728-29 byly provedeny přístavby bočních kaplí a nad nimi ochoz s balustrádou  zdobenou 22 sochami světců z dílny žáků Matyáše Brauna. Soch je dnes jen 20, dvě byly ukradeny v roce 2001. Po skončení prací byla 13.6.1728 kaple vysvěcena na kostel. Za to se zasadil olomoucký biskup, kníže, jeho Eminence kardinál Wolfgang ze Schrattenbachu. Jmenovaný kapli několikrát navštívil a velmi se mu líbila, proto se pokusil sehnat povolení u papeže Benedikta XIII. Od tohoto data nese název "Kostel sv. Martina".

Kostel byl vystavěn v ušlechtilém barokním slohu. Oltáře jsou z mokrénského a cetechovského mramoru, podlaha z mramoru pernštýnského, který se vyznačuje poměrně unikátní - modrou - barvou. Interiér zdobí malba na kopuli a tři velké obrazy: hlavní sv. Martin a boční sv. Jan z Nepomuku a sv. František z Pauly. Barokní nábytek je zdoben páskovou intarzií.
Za pěkného počasí bývají dveře otevřené a je možné přes mříž nakouknout dovnitř.Zdroj: http://kerria.pise.cz/346-kaplicka-nebo-kostel.html
Osvícení panovníci nemusí mít vždy osvícené nápady. Důkazem je další osud kostela. Když císař Josef II. v roce 1784 zrušil Vranovský konvent, museli pauláni opustit i Mořice. Dle císařského nařízení měl být kostel uzavřen a zbořen. Obec si podala žádost o zachování kostela. Naštěstí, bylo žádosti nakonec vyhověno a kostel byl v roce 1788 darován obci.


Zdroj: http://kerria.pise.cz/346-kaplicka-nebo-kostel.html

Zdroj: http://kerria.pise.cz/346-kaplicka-nebo-kostel.html

Potřetí utrpěl kostel škodu na konci 2. světové války. Při osvobozování shořela střecha a značně utrpěla i vnitřní výzdoba. Následně byl kostel několik let jen provizorně zakryt. Novou střechu dostal až v roce 1958. Interiér však chátral dál. Teprve v roce 1981 se započalo s opravami vnitřní výzdoby. V roce 1997 byla provedena oprava venkovní fasády na kterou v roce 2000 navázaly úpravy okolí kostela, při nichž byl odkryt původní kamenný sokl a okolní schodiště.


A víte, jaký je rozdíl mezi kostelem a kaplí? Ve velikosti stavby to rozhodně není! V kostele bývají pravidelné mše pro veřejnost (obvykle alespoň jednou týdně). Kdežto v kaple slouží buď jen malému okruh věřících (např. soukromé kaple, dříve časté na zámcích nebo v klášterech) nebo jen k občasným bohoslužbám (poutní kaple). I v tomto směru si tedy náš kostel zaslouží označení kostel, protože mše je tu každou neděli. A dříve to byla skutečně kaple, která byla součástí kláštera a sloužila výhradně mnichům.

Mořice (různá data)

Zdroj: http://kerria.pise.cz/346-kaplicka-nebo-kostel.html


Zdroj: http://kerria.pise.cz/346-kaplicka-nebo-kostel.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...